Jdi na obsah Jdi na menu
 


Víte, že potvrzení o pobírání či výši důchodu vydá na počkání kterákoliv OSSZ?

9. 3. 2015

 

 

Lidé často řeší situace, kdy potřebují předložit potvrzení o pobírání nebo výši důchodu, a nejsou si jisti, jak a kde o něj požádat. Doklad požadují pro nejrůznější účely, např. aktuálně pro účely daňového přiznání, dále pak k žádostem o poskytnutí sociálních služeb, či pro uplatnění nároku na slevy. Snadným a rychlým způsobem, jak mohou potvrzení získat, je obrátit se na nejbližší okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ).


OSSZ potvrzení vydá na počkání, a to každý pracovní den v úředních hodinách. Stačí předložit platný doklad totožnosti - občanský průkaz, případně cestovní pas. Nemůže-li se příjemce důchodu pro potvrzení dostavit osobně, může k jeho převzetí zmocnit jinou osobu.


Potvrzení je také možné získat dalšími způsoby:
na základě písemné žádosti (formou vlastnoručně podepsaného dopisu) zaslaného na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5
na základě žádosti zaslané e-mailem, který však musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem, na emailovou adresu podatelny ČSSZ nebo příslušné OSSZ
na základě žádosti zaslané prostřednictvím datové schránky do datové schránky ČSSZ či OSSZ


zažádat o doklad lze také prostřednictvím ePortálu ČSSZ pomocí služby „Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu“ (tento způsob, u kterého odpadá psaní textu, je v současné době umožněn jen vlastníkům datové schránky).


Žádost o zaslání potvrzení musí vždy obsahovat číslo jednací, tj. rodné číslo, pod kterým je důchod vyplácen. V těchto případech je však nutné počítat s tím, že potvrzení nemusí být zasláno neprodleně s ohledem na cykly zpracování došlé korespondence.


S dotazy týkajícími se důchodů a důchodového pojištění se mohou klienti obracet na OSSZ nebo telefonicky na call centrum pro důchodové pojištění na telefonním čísle: +420 257 062 860. Kontakty na jednotlivá pracoviště OSSZ jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ: www.cssz.cz/cz/kontakty.

 

 

 

autor, zdroj: http://www.cssz.cz/