Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovo předsedy

 


Především velmi krátce o začátcích dolu Barbora.

kavka.jpg

Tento důl se začal hloubit v roce 1907 a původně se jmenoval důl Austria. Celková práce s hloubením jámy a příprava k těžbě trvala do roku 1912, kdy 14. 5. 1912 bylo vytěženo první černé zlato na povrch. V roce 1918 byl důl Austria přejmenován na důl Barbora. V roce 1920 se stává majitelem dolu Báňská hutní společnost. Důl se mechanizuje a zvyšují se výkony. V roce 1922 začalo první hromadné propouštění dělníků a horníků, které pokračovalo i v letech krize. Proto se začínají dělníci a horníci sjednocovat a bojovat za svá práva o práci. Za tím účelem i na dole Barbora, se začala tvořit skupina horníků, kteří přicházejí s myšlenkou utvořit hornický spolek.

Po vzoru dolů Honeger a Gabriela i dalších dolů, se tvoří na dole Barbora také spolek horníků, kteří na své schůzi dne 1. 10. 1927 svolali ustavující schůzi, kde byl zvolen ustavující výbor. Do čela výboru byl zvolen předseda a to technik Rudolf Folwarczný. Je třeba ještě uvést další jména zakladatelů spolku, jako Václav Przečka, Václav Giecka, Josef Zmuda, Karel Michalec, Karel Swaczyna a další horníky, kteří v dané době tvořili nový zakládající výbor. V dané době byly začátky velmi těžké a to hlavně z finančních důvodů. Příjmy byly jen z členských příspěvků. Členové konali různé brigády a za vydělané peníze si sami ze svých prostředků zakoupili první prapor a taktéž první hornické kroje.

Kroužek se postupně rozrůstal, je dobře organizovaný i při těžkostech, které jim vznikají, mění stále své schůzovní místnosti, ale i za těchto okolností vždy hájí svá práva, jak na práci, tak na další svoji činnost.

Za doby německé okupace byla činnost kroužku pozastavena a kroužek prakticky zanikl.

V daném období je nutno vyzvednout postoj horníka a člena kroužku pana Josefa Zmudy, který přes velké potíže zachránil prapor kroužku. Dobře jej uschoval a takto ho mohl po osvobození odevzdat pro další činnost kroužku.

Po osvobození v roce 1945 se konala první členská schůze v hostinci U Dudy u závodu Barbora a to dne 1. 6. 1945 za účasti 20 členů. Zde byl vytvořen prozatímní výbor a jeho předsedou se stal pan Izidor Draslik.

V roce 1953 dochází po dlouhém jednání s ROH k reorganizaci spolku. Zanikl název spolek horníků a teprve tehdy vzniká nový název, Kroužek krojovaných horníků při závodním klubu ROH Dolu 1. Máj.

Dne 16.12. 2002 zaniká těžba na dole Barbora a náš kroužek přechází pod Odborový svaz dolu Darkov, kam patříme dodnes.

Naše činnost je založena především na udržování hornických tradic. Zúčastňujeme se pochodů na den horníků, klademe věnce k památníku za naše kamarády horníky a také chodíme na Barborku na mši svatou. Dále provádíme zájezdy a různé zábavné akce, pro naše členy. Chodíme i na skok přes kůži. Při úmrtí naších členů se zúčastníme pietního aktu a stojíme čestnou stráž i s naším praporem. Také se zúčastňujeme akcí okolních kroužků. To je tak zhruba vše o vzniku a činnosti KKH Barbora.

 

S pozdravem Zdař Bůh za všechny členy kroužku, předseda KKH Barbora

 

skener_20141211.jpg