Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podpora hornických tradic a půl milionu pro Barborku!

23. 4. 2015

 

 

Kroužky krojovaných horníků, kluby vysloužilých pracovníků šachet či spolky udržující havířské tradice ve výčtu letošních úspěšných žadatelů o granty ve dvou základních programech Pro region a Pro Evropu chybí. V žádném případě to ale neznamená, že by na ně těžařská nadace zapomínala. Podpory se totiž dočkají jak ony, tak horničtí sirotci ze Spolku svatá Barbora!

 

Chybí orientace v grantové politice

„Členové zájmových a profesních havířských organizací jsou často lidé v pokročilejším věku, kteří nemají mnoho zkušeností s používáním počítačů a vyplňováním potřebných dokumentů. Nabídli jsme jim pomocnou ruku, protože by sami nezvládali značnou konkurenci ve velkých grantových programech. Setkali jsme se s jejich zástupci a probrali záměry těchto organizací,“ vysvětlila Karolína Drozdová za vedení Nadace OKD. I tito žadatelé, jak zdůraznila, ale museli předložit sepsané projekty, jimiž se pak zabývala správní rada.

 

Kluby sdružují na osm tisíc seniorů

Jako prioritu pro získání podpory posuzovala nadace zabezpečení základního chodu spolků. „Hlavně vytváření platformy pro udržování a rozvoj tradic se zvláštním důrazem na zvyklosti profesní – hornické – a místní – krajové – v oblasti kultury,“ přiblížila Drozdová. Zelenou dostaly také projekty počítající s oslavami významných událostí (hornické svátky a významné dny, výročí klubů), pořádáním výletů či akcí s podobnými organizacemi, pravidelným setkáváním členské základny nebo oceňováním jubilantů.
„Základní myšlenkou je zachování historicko-kulturního dědictví díky činnosti těchto spolků a příznivců hornictví vůbec. A nesmíme zapomínat také na to, že se v klubech setkává přes osm tisíc seniorů, kteří nejen vzpomínají na dobu, kdy pracovali u těžební společnosti, ale tráví zde aktivně svůj volný čas. Sociálně se tak začleňují do komunity,“ konstatovala Drozdová. V grantech pro hornické spolky spatřuje Nadace OKD i důstojné uznání hornických seniorů a uctění havířské profese.

 

Pomoc rodinám, jež ztratily živitele

A stejně tak těžařská nadace ctí ideu sociální pomoci dětem a rodinám zaměstnanců, kteří zemřeli v souvislosti se svou prací v dole či na povrchu závodů společnosti OKD. „Cílem je umožnit dětem z takto postižených rodin dosáhnout vzdělání odpovídající jejich představám i možnostem, a pak jejich zařazení do aktivního pracovního procesu,“ upřesnila Drozdová s tím, že na dalších místech je rozvíjení talentu dětí v kultuře či sportu, hledání vhodného uplatnění vdov (v odůvodněných případech) a rovněž zajišťování lékařské péče za stejných podmínek, jakým se těší pracovníci OKD.


Spolek svatá Barbora dostal na projekt Podpora vzdělání dětí a studentů částku půl milionu korun. „Důležité je, že kromě finanční pomoci Barborka pořádá pro děti a maminky také různé akce, kde se setkávají, vzájemně seznamují, probírají problémy a jedni u druhých nacházejí oporu,“ doplnila Drozdová.

 


Pro spolky, kluby a nadšence


• Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava – Šíření a udržování hornického ducha a tradic nejen mezi horníky
• Základní organizace Klubu krojovaných horníků Dolu Darkov při OS PHGN– Aktivní odpočinek pro členy kroužku
• Základní organizace OS PHNG Dolu Darkov – Podpora kroužku krojovaných horníků Barbora
• Koordinační výbor klubu důchodců a základních organizací důchodců členů OS PHGN Havířov - Podpora činnosti důchodcovských organizací sdružených v KVKD v roce 2015
• Klub přátel hornického muzea v Ostravě - Výstava v reprezentačních prostorách Senátu ČR (Činnosti a hornické tradice KPHMO)
• Dolní oblast Vítkovice – Pokračování opravy historického objektu bývalé stolárny v areálu Landek Park - Hornické muzeum

 

img_1591.jpg

Zástupci hornických spolků při návštěvě senátu (2015)

 

 

 

 

 

 

 

autor: Radek Lukša

článek vyšel v Horníku č.16/2015

foto: (lu)