Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovo předsedy 2017

18. 1. 2017

 

 

Naše členská základna činí k dnešnímu dni 199 členů. V roce 1970 nás bylo okolo 750 členů. Jelikož máme hodně členů dříve narozených, tak nás hodně ubývá přirozenou cestou. Nejmladší členka našeho kroužku je Jaroslava Kavková 1991, která zároveň při různých hornických slavnostech představuje naši hornickou patronku svatou Barborku.

 

Máme několik malých Permoníků, Ellis Brlejová 7 let, nejmladší je Lukášek Kavka 4 roky a když zdraví Zdař Bůh, tak i staří horníci jsou s toho nadšeni, zároveň je pomalu zasvěcujeme do hornických tradic, aby v nich vyrostla po nás nová generace, krojovaných horníků, kteří budou ctít a vážit si hornických tradic. Nejstarší člen je paní Marie Kubánková 1921, velice si toho vážíme, aktivní nejstarší člen Bohuslav Folvarczný 1923. Nejstarší člen výboru Alois Edr 1941 místopředseda a nejmladší člen výboru Lukáš Kavka 1981 jednatel. Tady je vidět, že se snažíme získávat hlavně mladé členy, ale nebráníme se ani těm dříve narozeným, jsme rádi za každého člena, který přijde mezi nás. Je třeba hornické tradice udržovat a předávat je mladším generacím. K dnešnímu dni je podíl žen a mužů u nás, tak napolovic.


Náš Kroužek krojovaných horníků Barbora, z.s. vznikl v roce 1927. Kroužek krojovaných horníků je hornickou, zájmovou, organizací s posláním propagace svého mateřského závodu na zachování slavných hornických tradic a zvyků v hornickém regionu. Hlavní náplní našeho kroužku je organizovat společná shromáždění, letní zahradní slavnosti, havířské plesy a aktivně se zapojovat do hornických oslav, zejména oslavy Svaté Barborky, naší patronky. Nesmíme také zapomenout na Svatého Prokopa, ten je patronem Českých horníků, Svatá Barborka je patronka celé Evropy.


V prostoru dolu Barbora, byly provedeny první vrty v roce 1898, pro pronikání velkého množství vody, byly práce zastaveny. Dále se důl Barbora začal hloubit v roce 1907, původně se jmenoval důl Austria. V roce 1953 dochází k reorganizaci spolku, zanikl název spolek horníků a vznikl nový název, Kroužek krojovaných horníků Barbora, pod kterým se sdružujeme dodnes. Dne 16. 12. 2002 zaniká těžba na dole Barbora a náš kroužek přechází pod Odborový svaz dolu Darkov. Letos jsme zakončili havířskými plesy. Dále jsem jako předseda Kroužku krojovaných horníků Barbora Jan Kavka, obdržel pozvání na ,,Koncert pro prezidenta České republiky pana Miloše Zemana" s podtitulem ,,Můj třetí rok s Vámi". Koncert se konal dne 5. 3. 2016 ve Španělském sálu Pražského hradu. Pozval jsem i hornické kamarády z jiných Kroužků krojovaných horníků, aby mě doprovázeli a to pan Karel Waszut a Alena Waszutová z KKH dolu František, tohoto krásného setkání se zúčastnil i náš člen a předseda závodního výboru pan ing. Luďek Procházka.


Další naše akce proběhly, smažení vaječiny v Komorní Lhotce, 5. Lubietovský banický a hutnický den, vítání léta, 20. SHHS ČR Příbram po tomto setkání KKH Barbora zajistil pro 105 účastníků prohlídku Pražského hradu, dále zahradní slavnosti, Gelnica Slovensko, Vinobraní, den horníků v Sokolově a kladení věnců v Karviné, 28. října 2016 náš Kroužek krojovaných horníků Barbora, z.s. byl pozván, na předávání státních vyznamenání, kde pan prezident Miloš Zeman předával toto vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu a završení roku 2016, bylo pozvání na Svatou Barborku do Polska. Dále se zúčastňujeme akcí pořádaných okolními kroužky.


Jsme nezisková organizace, náš kroužek podporoval jen ZV dolu Darkov a ředitel dolu ing. Boleslav Kowalczyk a také město Karviná v čele pan primátor Tomáš Hanzel. Zato jim patří velké poděkování. Jinak vše jsme si hradili sami. Nikdo nás nikdy předtím nepodporoval, až od roku 2015 jsme požádali Nadaci OKD, díky nadaci jsme si mohli pořídit několik nových hornických krojů a nový prapor. Tento prapor bude vysvěcen 8. 7. 2017 u příležitosti 90. výročí KKH Barbora. Zato Nadaci OKD taky velice děkujeme. Tímto zveme všechny naše příznivce, aby nás v tento slavnostní den přišli podpořit, začátek je v 9.00 hod. u univerzity v Karviné.
Nejvíce jsme pyšní, že se díky těmto podporám můžeme scházet na různých hornických akcích, ať už u nás v ČR. a nebo dokonce i v zahraničí. Naše zástava vlála již v Holandsku, Slovensku, Německu i Polsku. Především je našim cílem udržování starých hornických tradic a pořádání kulturně společenských akcí pro širokou veřejnost. Jsme hrdí, že můžeme důstojně reprezentovat Moravskoslezský kraj i město Karvinou, jak v České republice, tak i v zahraničí. Pyšní jsme na to, že se naši horničtí členové i nečlenové, mohou sejít na našich akcích a zavzpomínají na dobu kdy sami fárali do dolů a velice nás těší, že celému výboru děkují za krásný prožitý den. Potom jsme spokojeni i my a hřeje nás to u srdce.


Všichni víme jak to na dolech dnes vypadá, veřejnost vnímá horníky jako zašlou hornickou slávu. Proto jsme hrdi, že se mohou sejít a zavzpomínat. Doufám a chci věřit, že se jednou hornická sláva vrátí do některých hornických kroužků a spolků, protože u některých je vidět jen závist a ne kamarádství, jde jim jenom o sebe, aby se zviditelnili, naštěstí je jich málo. Já předseda KKH Barbora Jan Kavka, jsem rodák křtěný řekou Dyjí, pocházím od Znojma, víno jsem vyměnil za černé zlato. Nastoupil jsem na důl František do Horní Suché, když zavřeli šachtu tak většinu nás převedli na důl Lazy. Celo svoji hornickou kariéru jsem strávil na čelbě, tak zvaně na předku. Pracoval jsem jako směnový předák a kombajnér, na dole jsem jezdil se vším co se pohybovalo, od bagru přes škrabáky, až po veškeré kombajny. Hornická práce je těžká a málo oceněná.


Zdravím všechny horníky, ať hornictví zůstane co nejdéle a ať se všichni ve zdraví vrací ke svým rodinám. To by bylo zhruba vše o našem KKH Barbora a loučím se sloganem, který se v sedmdesátých letech psával na výplatní sáček ,, tatínku vrať se živý a zdraví".

 

S pozdravem Zdař Bůh Jan Kavka předseda KKH Barbora, z.s.